FANDOM


Jestliže si pro svou postavu zvolíte lovecké zkušenosti, pak byla nejspíš jejím domovem divoči na. Ovládá stopařské umění a požene se dopředu vždy, když bude družina někoho pronásledovat. Umí se skrývat ve stínu stromů, zná lesní stezky a  udrží směr tam, kde by jiní zabloudili. Ovládá lov a  líčení pastí, takže její přátelé nebudou v  přírodě hladovět. Zvířata si umí také ochočit a udělat z nich platné pomocníky. V neposlední řadě je skvělým střelcem, ať již vezme do ruky luk nebo kuši. Nejspíš půjde o stopaře či zálesáka. Může se živit lovem a prodejem kožešin či výrobků z kostí zvířat. Nebo být v  cizích službách, jako lovčí na tvrzi urozeného pána či jako lesník spravující oboru patřící městu. Někteří lovci se pohybují na hraně zákona, když provádějí tajnými stezkami pašeráky a lesní lupiče. Ale hrdina může začínat i jako obyčejný pocestný, který se o sebe umí postarat v divočině, nebo jako barbar z hraničních hvozdů či nedostupných hor. Za dobrodružstvím se lovec často vydává tehdy, když zvěř v  jeho domovském hvozdu vymře nebo ji vyštvou pryč noví osadníci. Může mu také přestat platit jeho pán nebo mohou královští vojáci pochytat zbojníky, s  nimiž se bratřil. Nebo třeba zatouží po toulkách a svobodě, kterou jako obecní pastýř nikdy nezakusil.

DOVEDNOSTI Editovat

Pěší střelba proti lidem a zvířatům (Tělo) Editovat

 •  Pěší střelba na lidi: používání střelných zbraní od krátkého luku až po kuši či oštěp
 • Pěší střelba na zvířata: používání střelných zbraní od krátkého luku až po kuši či oštěp
 • Pěší střelba na terč: střelba na neživé cíle

Pohyb v divočině (Tělo) Editovat

 •  Pohyb ve vodě: plavání, řízení člunu a voru, pádlování
 • Tichý pohyb v divočině: lehké našlapování, plížení se
 • Otužilost: snášení zimy, hladu, žízně, dlouhé pochody

Přežití v divočině (Duše) Editovat

 • Smysly: zrak,sluch, čich, chuť, hmat, prohledávání, postřeh
 • Zálesáctví: rozdělání ohně, nalezení přístřeší, potravy a vody, vaření
 •  Orientace v divočině: znalost zákonitostí prostředí, odhad správného směru, vyhýbání se nebezpečným místům a jevům
 •  Skrývání se v divočině: nalezení úkrytu pro sebe nebo pro předmět

Lov (Duše) Editovat

 • Lovecké pasti: líčení, nalézání a  zneškodňování loveckých pastí (například smyčky, oka, padající stromy a  kameny), odhad jejich síly a  účinků, kladení návnad na zvířata, příprava tenat na ptáky
 •  Rybolov: příprava vrší na ryby, lov na udici » Stopování: čtení a sledování stop živých tvorů (otisků, výkalů, zbytků ohnišť aj.), svedení ze stopy, zahlazování stop
 •  Zpracování kořisti: stažení kožešiny, vyčinění a výroba z kůže, řemeslné zpracování kostí, zubů a klů, znalost trhů s masem, kožešinami a trofejemi, znalost cen

Jednání se zvířaty (Vliv) Editovat

 •  Znalost zvířat: odhad hranic (Tělo, Duše, Vliv), odhad pocitů a úmyslů
 •  Ovlivňování zvířat: působení na zvířata (od laskavosti až po přísnost), vyvolání pocitů (od klidu až po paniku), napodobování hlasů zvířat, vábení
 • Zastrašování zvířat: zlomení sebedůvěry, zahnání na útěk

Vedení zvířat (Vliv) (K odemčení těchto dovedností je potřeba Krotitel) Editovat

 • Získávání a výcvik zvířat: odhad a nákup, nalezení, ochočení, krocení, cvičení zvířat k následování povelů, získání si důvěry
 • Velení zvířatům: vydávání jednoduchých povelů, využívání zvířat ke stopování a jiným činnostem

ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI Editovat

Jedno oko otevřené Editovat

Je ostražitý a vnímá, co se kolem děje, i když odpočívá nebo spí.

 Postava s  touto vyhrazenou dovedností dokáže i  během spánku reagovat na jakoukoliv akci přímo ohrožující ji nebo jiného člena družiny, jako by nespala, pokud někdo nepoužije k  jejímu uspání omamné látky či magii. Postava se tedy při úspěšném použití této dovednosti včas probudí a zareaguje na nebezpečí - hráč si může hodit na iniciativu. (aktivace: 1 Duše)

 Vetřelci (Úroveň 3) Editovat

Vycítí na dálku cizí tvory, pro něž není divočina domovem.

Postava s touto vyhrazenou dovedností dokáže v divočině určit, kterým směrem se do vzdálenosti asi jedné hodiny chůze nacházejí tvorové, již zde nejsou doma. (aktivace: 1 Duše)

Něco z ničeho (Úroveň 2) Editovat

Nepotřebuje železa ani oka z drátů, k vytvoření smrtící léčky mu stačí kus provazu a nůž.

Postava s touto vyhrazenou dovedností dokáže i bez vynaložení koupených surovin vytvářet lovecké pasti se silou až do výše své Duše. Dále si přičte +10 k loveckým pastím. (aktivace: 1 Duše)

Dobrá muška (Úroveň 3) Editovat

Se svou oblíbenou zbraní dokáže zasáhnout hned první ranou, jako by cíl jeho střelu přímo přitahoval.

Hráč si vybere jeden druh střelné nebo vrhací zbraně (např.luk nebo oštep). Postava si přičte +5 k hodu pro pěší i jízdní střelbu tímto druhem zbraně na jakýkoliv cíl. Dokáže reagovat na nepřátelský útok z dálky svým útokem z dálky. (bez aktivace, Tělo)

Mistrovská Muška (Úroveň 7 nebo úroveň postavy 10) – Postava si přičte dalších +5 k hodu.

Lučištník (Úroveň 2) Editovat

Před jeho střelami není úniku. Najde si svou kořist v jakémkoliv úkrytu a ví, jak šípem spolehlivě zmrzačit zvíře nebo člověka

Postava si přičte +5 k hodu v pěší střelbě jakoukoliv střelnou zbraní na lidi, zvířata a neživé cíle. (bez aktivace, Tělo)

Mistrovský Lučistník (Úroveň 5 nebo úroveň postavy 8) – Postava si přičte dalších +5 k hodu.

Oštěpař (Úroveň 2) Editovat

Před jeho oštěpy není úniku. Najde si svou kořist v jakémkoliv úkrytu a ví, jak oštěpem spolehlivě zmrzačit zvíře nebo člověka

Postava si přičte +5 k hodu v pěší střelbě jakoukoliv vrhací zbraní na lidi, zvířata a neživé cíle. (bez aktivace, Tělo) 

Mistrovský Oštěpař (Úroveň 5 nebo úroveň postavy 8) – Postava si přičte dalších +5 k hodu.

Průzkumník Editovat

V přírodním terénu se pohybuje tiše jako duch a jeho bystrému zraku nic neunikne.

Postava si přičte +10 k hodu při tichém pohybu, skrývání se a odhalování skrytých tvorů či věcí v divočině. Umožňuje najít věci skryté běžným lovcům. (bez aktivace, Duše)

Mistr Průzkumník (Úroveň 3 nebo úroveň postavy 5) – Postava si přičte dalších +10 k hodu.

Zálesák Editovat

V divočině je jako doma, neztratí směr ani netrpí hladem. Voda je jeho živel a řeky jsou pro něj cestami spolehlivě vedoucími k cíli.

 Postava si přičte +10 k hodu v hledání cesty, potravy a přístřeší v divočině, v lovu zvířat, rybolovu a vytváření loveckých pastí, ve zpracování a prodeji kořisti, v činnostech vyžadujících otužilost a v plavání i plavbě malým plavidlem. (bez aktivace, Duše)

Mistr Zálesák (Úroveň 3 nebo úroveň postavy 5) – Postava si přičte dalších +10 k hodu.

 Stopař Editovat

Kde jiní vidí pouze brázdu ve sněhu, on dokáže rozpoznat stopy pěti mužů, kteří odnášeli hledanou ženu směrem na sever.

Postava si přičte +10 v stopování a zakrývání stop. (bez aktivace, Duše)

Mistr Stopař (Úroveň 3 nebo úroveň postavy 5) – Postava si přičte dalších +10 k hodu.

Krotitel Editovat

I to nejvzpurnější zvíře zjihne pod jeho přísným pohledem či výhružným zamručením.

Postava se naučí umění ochočování si zvířat, využívání zvířat pomocí povelů a v zastrašování zvířat. A dostane +10 k hodu při těchto činnostech. Odemyká Vedení Zvířat. (bez aktivace, Vliv)

Cvičitel Editovat

Dokáže si své zvíře vycvičit tak, že na sebe cizího člověka nenechá ani sáhnout.

 Hráč může určit, jak bude reagovat ochočené zvíře jeho postavy na tvora, který se s ním právě pokouší navázat kontakt (například pes může odmítnout nabízený pamlsek i v nepřítomnosti svého pána, kůň může na zahvízdnutí shodit jezdce, který se na něm pokouší ujet). To platí, pokud není zvíře očarováno. (aktivace: 1 Vliv)

Zdvojená střela (Úroveň 4) Editovat

První šíp ještě sviští vzduchem a zkušená ruka již zakládá na tětivu druhý.

Při střelbě, během níž má postava dostatek dobře přístupné munice (například šípy zabodané před sebou v zemi), může postava při každém svém útoku směřovaném použít zdarma manévr rozsáhle. (max. 3 cíle) (bez aktivace, Tělo)

K neutahání Editovat

Stačí mu trochu si zdřímnout a je zase čilý jako rybička.

 Při nedostatečném odpočinku si postava doplní 2 vyčerpané zdroje navíc. (bez aktivace, Duše)

Zručný Střelec (Úroveň 4) Editovat

Letité lovecké zkušenosti zlepšili tvé schopnosti a hlavně tvé reflexy.

Umožnuje lovci natáhnout luk nebo jakoukoliv jinou střelnou zbraň a vystřelit z bezprostřední blízkosti.