FANDOMDOVEDNOSTI Editovat

Pěší vrh proti lidem a zvířatům (Tělo) Editovat

 • Pěší vrh na lidi: vrhání malými předměty a zbraněmi (od nože až po oštěp) a  metání kamenů koženým prakem
 • Pěší vrh na zvířata: vrhání malými předměty a zbraněmi (od nože až po oštěp) a metání kamenů koženým prakem
 • Pěší vrh na terč: vrh na neživé cíle

Akrobacie (Tělo) Editovat

 • Mrštnost: šplh a lezení, protahování se úzkými otvory, vykroucení se z pout
 • Pohyblivost: běh, skoky a pády, úhyby, rovnováha
 • Jezdectví: jízda na koni, řízení vozu
 • Jezdecká akrobacie: nasedání a sesedání za jízdy, jízda pod koňským břichem, přeskakování z koně na vůz

Triky a kejkle (Tělo) Editovat

 • Rychlé prsty: žonglování, triky s  drobnými předměty, ukrytí věci na svém těle nebo v oděvu
 • Okrádání: kapsářství, falešná hra, prošacování a spoutání
 •  Tichý pohyb ve městě: lehké našlapování, plížení se

Přežití ve městě (Duše) Editovat

 • Orientace ve městě: znalost zákonitostí prostředí, odhad správného směru, vyhýbání se nebezpečným místům a jevům, získávání zboží a kontaktů
 •  Skrývání se ve městě: nalezení úkrytu pro sebe nebo pro předmět, splynutí s davem

Ovlivňování pocitů (Vliv) Editovat

 • Předstírání: skrývání svých záměrů a  pocitů, vyvolání zdání (vlastní neškodnosti, hlouposti, vysokého postavení, znalostí aj.), matení, lhaní
 •  Převleky: přestrojování se, líčení a masky
 • Herectví: upoutání pozornosti, svádění, napodobování cizího hlasu a mimiky, pobavení či citové pohnutí publika
 • Umění: hra na hudební nástroj, zpěv,tanec, verše, malování, sochařství

ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI Editovat

Změna tváře (Úroveň 5) Editovat

Nepotřebuje převleky ani líčidla. Prostě jen svraští obličej, rozcuchá si vlasy, shrbí se nebo napodobí záškuby šílence tak dovedně, že jej ani přátelé nepoznají.

 Postava s touto vyhrazenou dovedností se dokáže vydávat za někoho jiného (například za stařenu nebo žebráka), ačkoliv neměla dost času nebo prostředky k tomu, aby se nalíčila nebo použila převlek. Nemůže se však tímto způsobem vydávat za nějakou určitou existující osobu. (aktivace: 1 Tělo)

 Děsivá přesnost (Úroveň 3) Editovat

Pokud se jím vržená zbraň chvěje v trámu vedle vaší hlavy, buďte si jistí, že neminul. Bylo to varování.

Hráč si vybere jeden druh vrhací zbraně (např. nůž nebo oštěp). Postava má +5 k hodu pro pěší i jízdní vrhání tímto druhem zbraně na jakýkoliv cíl. Dále umožňuje protiútok vrhacími zbraněmi (bez aktivace, Tělo)

Mistrovská Děsivá přesnost (Úroveň 6 nebo úroveň postavy 9) – Postava si přičte dalších +5 k hodu.

Rychlé ruce Editovat

Zbraň či glejt, o který jej chce někdo připravit, mění místa tak rychle, že to skoro nelze postřehnout.

Postava dokáže čelit tomu, když ji někdo chce připravit o předmět, který drží v rukou. Připočte si +10 k hodu při rychlé práci s rukama. (bez aktivace, Tělo)

Vrhač Editovat

Zabíjel na dálku už tolikrát, že předvídá každý pohyb i úmysl své kořisti.

 Postava si přičte +5 k hodu v pěším vrhání jakoukoliv vrhací zbraní na lidi, zvířata a neživé cíle. (bez aktivace, Tělo)

Mistr Vrhač (Úroveň 4 nebo úroveň postavy 7) – Postava si přičte dalších +5 k hodu.

 Akrobat (Úroveň 2) Editovat

Je skvělý jezdec i běžec a jeho přemety či skoky ze střechy na střechu vyrážejí přihlížejícím dech.

 Postava se naučí umění akrobacie a přičte si +10 k hodu ve skocích a pádech, v běhu, jezdectví a jezdecké akrobacii. Umožnuje nové akrobatické fígle a odemyká nové možnosti. (bez aktivace, Tělo)

Mistr Akrobat (Úroveň 4 nebo úroveň postavy 8) – Postava si přičte dalších +10 k hodu.

Kradmost/Plížení Editovat

Po provaze běhá jako veverka a svým lehkým krokem dokáže bez jediného zaskřípání překonat i rozvrzanou prkennou podlahu.

 Postava si přičte +10 k hodu v udržování rovnováhy a v tichém pohybu ve městě. (bez aktivace, Tělo)

Mistrovská Kradmost/Plížení (Úroveň 3 nebo úroveň postavy 5) – Postava si přičte dalších +10 k hodu.

Hadí muž Editovat

Ten člověk má snad ohebné i kosti a dokáže lézt po zdi jako moucha.

 Postava si přičte +10 šplhání a lezení. Umí se protáhnout úzkými otvory a vykroutit se z pout.  (bez aktivace, Tělo)

Mistr Hadí Muž (Úroveň 3 nebo úroveň postavy 5) – Postava si přičte dalších +10 k hodu.

 Zloděj Editovat

Vyhodit kotvičku na hradební zeď je pro něj stejně snadné jako odříznout něčí váček nebo vytáhnout eso z rukávu.

 Postava si přičte +10 k hodu při vrhání na neživý cíl, žonglování, tricích s drobnými předměty, okrádání druhých a v ukrývání věcí na těle. (bez aktivace, Tělo)

Mistr Zloděj (Úroveň 3 nebo úroveň postavy 5) – Postava si přičte dalších +10 k hodu.

Pobuda Editovat

Přesně ví, kde je možné se ve městě či na vsi schovat a kde naopak hledat to, co mělo uniknout jeho zvědavému zraku.

Umožnuje postavě nacházet skrytá místa či místa na schování. Dále si přičte +10 k ukrývání se a odhalování skrytých tvorů či věcí ve městě a v orientaci ve městě. (bez aktivace, Duše)

Mistrovský Pobuda (Úroveň 3 nebo úroveň postavy 5) – Postava si přičte dalších +10 k hodu.

Komediant Editovat

Když mluví, může mu za zády přecházet karavana velbloudů a nikdo si jí ani nevšimne.

 Postava si přičte +10 k hodu v předstírání a herectví, v přestrojování se a v uměleckých kouscích. Umí na sebe strhnout pozornost všech okolo pokud chce, takže může použít manévr rozsáhle zdarma. (bez aktivace, Vliv).

Mistr Komediant (Úroveň 3 nebo úroveň postavy 5) – Postava si přičte dalších +10 k hodu.

Dvě mouchy jednou ranou (Úroveň 4) Editovat

V jediné chvíli vrhne každou rukou jeden nůž či kámen.

 Při vrhání, během nějž má postava dostatek dobře přístupné munice (například vrhací nože v pouzdrech na předloktích nebo kameny na zemi před sebou), může postava při každém svém útoku směřovaném pouze na dva cíle použít zdarma manévr rozsáhle. (bez aktivace, Tělo)

Skrytá kapsa Editovat

Nikdo neví, jak to dělá, ale nějakou tu drobnost je schopen pronést kamkoliv.

Hráč může určit, že jeho postava má u sebe jeden malý předmět do velikosti dlaně, a to i poté, co byla prohledána. Pokud by se však mělo jednat o předmět cenný (například prsten s drahokamem), musela jej postava dříve koupit. (aktivace: 1 Tělo)