FANDOM


Pokud vašeho hrdinu zocelily bitky a rvačky, pak bude jeho osudem nastavovat krk v boji. Postaví se do čela družiny, která se bude utkávat s nepřátelským houfem, a bude svým hrdinstvím a zkušenostmi chránit ostatní, jestliže je na cestě zaskočí dravá zvěř či záludní skřeti. Vyzná se ve zbrojích a zbraních a bez dechu bude naslouchat legendám o slavných válečnících, protože jeho snem je stát se jedním z nich. Svou cestu za slávou bude nejspíš začínat coby bezvýznamný přístavní rváč nebo odvedenec v královském vojsku. Může sloužit jako zbrojnoš či štítonoš u drobného šlechtice nebo jako panoš na dvoře urozeného pána. Mnoho bojovníků se živí také jako členové městských hlídek nebo jako osobní strážci bohatých obchodníků, jiní pocházejí z divokých horských kmenů a jejich náčelnických družin. Důvodů, proč se bojovník vydá na cesty za dobrodružstvím, může být mnoho. Horká půda pod nohama poté, co usmrtil soupeře v souboji. Smrt pána, jemuž sloužil, či rozprášení jeho vojska. Touha získat věhlas jako nepřekonatelný šermíř nebo přiučit se něčemu u  slavných mistrů. A  může jej hnát i rozhodnutí pomstít se za utrpěnou porážku či příkoří.

DOVEDNOSTI Editovat

Pěší boj zblízka proti lidem a zvířatům (Tělo) Editovat

 • Pěší boj se zbraní proti lidem: útok, obrana, finty 
 • Pěší boj beze zbraně proti lidem: útok, obrana, finty
 • Pěší boj se zbraní proti zvířatům: útok, obrana, finty
 • Pěší boj beze zbraně proti zvířatům: útok, obrana, finty 
 • Zručnost se zbraní: vyhazování a chytání zbraně, rozsekávání šátků ve vzduchu, chytání hozených věnců na kopí a podobně

Síla (Tělo) Editovat

 •  Hrubá síla: vyrážení dveří, zdvihání břemen

Bojovnické znalosti (Duše) Editovat

 •  Bájesloví: legendy o slavných bitvách, zbraních a válečnících
 •  Znalost výzbroje: odhad kvality, ceny a nemagických schopností zbraně či zbroje, povědomí    o výrobních

postupech

Sebedůvěra (Vliv) Editovat

 • Chvástání: vychvalování svých činů a schopností, získávání úcty a obdivu
 • Ocenění a ostouzení: umění pochválit či pohanět cizí výzbroj či bojové schopnosti
 •  Zastrašování lidí: zlomení morálky, zahnání na útěk

ZVLÁŠTNÍ SCHOPNOSTI Editovat

Letící zbraň Editovat

Kdo si myslí, že se obouručákem nedá zabít na dálku, bude nepříjemně překvapen

Postava s touto vyhrazenou dovedností dokáže jakoukoliv zbraň pro boj zblízka použít jako vrhací zbraň, takže může využít zdarma manévr lstivě jako u kterékoliv běžné vrhací zbraně a přičte si +5 k vrhání. (pasivně)

Letící zbraň  II. (Úroveň 4 nebo úroveň postavy 7) – Postava si přičte dalších +5 k hodu.

Cit pro zbraň (Úroveň 3) Editovat

Ten chlap to s tesákem umí, a nemám na mysli jen porcování masa, jestli mi rozumíte

Hráč si vybere jeden druh zbraně pro boj zblízka (např. kopí nebo meč). Postava si může přičíst +5 k hodu pro pěší i jízdní boj s tímto druhem zbraně proti jakémukoliv protivníkovi a pro zručnost s tímto druhem zbraně. (bez aktivace, Tělo)

Cit pro zbraň II. (Úroveň 7 nebo,,, úroveň postavy 10) – Postava si přičte dalších +5 k hodu.

Gladiátor (Úroveň 2) Editovat

Vybojoval už tolik duelů s lidmi i zvířaty, že přesně ví, jak se jim dostat na kobylku.

 Postava si přičte +5 k hodu v pěším boji zblízka jakoukoliv zbraní (i nouzovou) proti zvířatům nebo lidem. (bez aktivace, Tělo)

Gladiátor II. (Úroveň 5 nebo úroveň postavy 8) – Postava si přičte dalších +5 k hodu.

Zápasník Editovat

Zná tajné údery a chvaty, které lámou kosti a drtí klouby.

Postava si přičte +5 k hodu v pěším boji zblízka beze zbraně proti zvířatům nebo lidem, tuto schopnost může uplatnit i proti soupeři ozbrojenému zbraní. (bez aktivace, Tělo)

Zápasník II. (Úroveň 3 nebo úroveň postavy 5) – Postava si přičte dalších +5 k hodu.

Silák Editovat

Dokáže vyvrátit okované dveře z pantů nebo vyrvat menší strom ze země i s kořeny.

Umožnuje vykonat velmi těžké zkoušky týkající se hrubé síly. Postava si přičte +5 v činnostech vyžadujících pouze hrubou sílu (např. zvedání a odvalování břemen nebo vyrážení dveří). Dále může postava bojovat dvouručními zbraněmi a držet je při tom jen v jedné ruce.  Pokud si postava vybere tento perk a bude držet jednu zbraň v obou rukách, přičte si k hodu +5.

Silák II. (Úroveň 8 nebo úroveň postavy 12) – Postava si přičte dalších +5 k hodu.

Šampión (Úroveň 5) Editovat

Jeho slova a chování dokážou zdrtit soupeře dřív, než začne samotný boj.

Postava si přičte + 10 k hoduj v chvástání, ostouzení soupeřů a zastrašování lidí. Dále tyto akce může použít plošně zdarma. (bez aktivace, Vliv)

Světoznámý Šampion (Úroveň 9 nebo úroveň postavy 15) – Postava si přičte dalších +10 k hodu.

Bojové reflexy (Úroveň 4) Editovat

Jeho rychlost je nelidská. V jediném okamžiku může napadnout dva soupeře.

 Při boji zblízka může postava při každém svém tělesném útoku směřovaném pouze na dva cíle použít zdarma manévr rozsáhle. Dále si přičte + 5 k vyhýbaní v boji. (bez aktivace, Tělo) 

Bojové reflexy II. (Úroveň 8 nebo úroveň postavy 12) – Postava si přičte dalších +5 k hodu k vyhýbání a dále si přičte +5 k tělesným plošným útokům.    

Osobní Strážce Editovat

Svého zákazníka nebo přítele dostane živého a zdravého z jakéhokoliv nebezpečí. Věrnému spolubojovníkovi dokáže pomoci v útoku i krýt záda.

Umožnuje vykrýt fyzický útok nebo akci vedenou na jakoukoliv postavu poblíž. Hráč si bude házet místo jiné postavy. Postava také může zaplatit svými zdroji za svého pomocníka nebo jinou postavu, která se nachází dostatečně blízko a čelí nepřátelům v boji zblízka.

Hlava nehlava Editovat

V zápalu boje dokáže rozbít soupeři o hlavu takřka cokoliv.

 Postava může při boji zblízka udělit jizvu jakémukoliv předmětu, který použije jako nouzovou zbraň. Předmět tak zničí a získá tím 1 zdroj jako při zničení zbraně běžné kvality. (bez aktivace, Tělo) 

Pohotová reakce (Úroveň 4)          Editovat

Dlouhodobý trénink v bojovém umění zlepšil tvé reflexy a postřehy.

Postava může reagovat protiútokem zblízka na útok z dálky vedený do pěti metrů od něho.

Pádný úder Editovat

Ranou své zbraně dokáže prorazit i pevnou zbroj nebo rozdrtit přilbu.

Proti jeho útokům se zbraní poskytuje zbroj o 1 menší slevu. (bez aktivace, Tělo)

Přečtení soupeře Editovat

Pozná, co může od svého protivníka čekat, a to ještě dřív, než se s ním střetne.

Hráč může stanovit, že budoucí soupeř jeho postavy má při boji zblízka určitou slabinu nebo nějakou oblíbenou taktiku, kterou ve střetu s jeho postavou využije. Při využití slabiny se zvýší dotyčnému ohrožení a bude mít postih k hodu – 25. (aktivace: 1 Vliv)

Editovat