FANDOM


Říše se rozkládá území mezi Horami na Konci světa a Caladerskými Horami. Jedná se o největší mocenský útvar v celé Caladrii. Říše se skládá z hlavního města Derionu, knížectví Ashborn, Calden, Calahern, Freystall, Folgrad, Rovern, Revinor, Tolis, Reintar a městského státu Talonport. Před válkou v roce (1578) patřilo k Říši i Trierské knížectví o jehož osudu není ješte rozhodnuto.

Ačkoliv lidé v Řisi nejsou tak zručný řemeslníci jako trpaslíci a nebo tak talentovaní v magii jako jsou Elfové, doháni lid to v Říši svou pracovitostí.

Geografie Editovat

Napříč územím říše protéká řeka Romur, která pramení v Mirkenském Hvozdu a vlévá se do Severního moře. Řeka slouží jako hlavní obchodní tok. Na východě Říší chrání Caladerské hory a na západě pak obrovské Hory na konci světa. Uprostřed Říše se rozprostírá velký neprostupný Mirkenský Hvozd, kam se odváží jen ti nejdovážnější nebo ti nejhloupější. Sever říšského území omýlá severní moře a za ním už jen Severní ostrovy zvané Nordska. Na jihu je to pak Dascaňská vrchovina a za ní Dascarská poušť.

Historie Editovat

Říše byla založena Alaricem I. Nositelem Světla, když sjednotil roztroušené a rozhádané lidské kmeny před hrozbou orků z Hor na Konci Světa. Sjednocené kmeny vedl do jedné z nejkrvavějších bitev v historii lidstva.

Obyvatelstvo Editovat

Politický systém Editovat

Císařství funguje na principu dědičného titulu císaře, který vždy připadne prvorozenému mužskému dědici. Tduíž je zaručeno, že vládnou potomci zakladatele říše Alarica. Politika v císařství byla vždy velmi napjatá. Každý z knížat si chtěl vždy ukousnout co nejvíc moci pro sebe a během vlád slabých císařů nebo během regentské vlády, toho často využívali a vždy si našli nejaký spor aby bojovali mezi sebou a získali území svého souseda. Nikdo si však neodvážil nárokovat trůn, protože císař měl vždy za zády Církev Světla a Rytíře Slunce.

(...)

Náboženství Editovat

Aldrethianská víra Editovat

Aldreth, bůh světla a stvořitel je jediný bůh, ve kterého lidé z Říše a Jižních Království věří. Dle Svaté knihy měl stvořit tento svět a lidi samotné. Svatá Kniha však zmizela v propadlišti dějin před dávnými časy a nikdo neví, kde se nachází. Mnoho lidí věří, že je bezpečně chráněna ve sklepeních pod Nejvyšším Aldrethovým Chrámem v Derionu, kde na ní dohlíží Aldrethova Církev Světla. Jiní věří, že tato kniha nikdy neexistovala a další, že si ji sám Aldreth vzal sebou, když opouštel Caladrii poté co bylo jeho dílo dokonáno. V archívech a kronikách lze nalézt také zmínky o návratu Aldretha zpět v dobách nejvyšší nouze.

V historických spisech je často spojováno Aldrethovo jméno s prvním císařem Říše a sjednotitelem všech lidských kmenů, Alaricem I. Nositelem Světla. Po vytvoření Říše byla založena Církev Světla spolu s řádem Rytířu Slunce, aby chránili lid a šířili Aldrethiánskou víru dále do světa.

Staří Bohové Editovat

Jěště v dobách před sjednocením, lidé v kmenech věřili ve staré bohy. V nynějších dobách se na staré bohy téměř zapomnělo a to především v důsledku stíhání těch, kteří je uctívali. Ale najdou se místa, kde se stále staří bohové těší úctě. Jedná se především o místa kam se ani misionáři nebo inkvizitoři Církve Světla neodváží. Někteří lidé v Říši nebo jiných částech obývaných lidmi, však uctívat staré bohy nepřestali a úspěšně své pravé vyznání skrývají.

Mnoho lidí tvrdí, že staří bohové neexistují a jiní, že jsou to naopak jediní bohové a jsou velmi mocní. Ten kdo chce vzývat staré bohy musí nejprve učinit oběť a na oplátku ho bohové vyslyší. Tyto rituály bývají velmi krvavé a barbarské

Starých bohů by mělo být pět. Myrna - bohyně života a spravedlnosti. Pak je tu její zlý bratr Muro, který je naprostým opakem Myrny, je to totiž bůh smrti, rozkladu, nemocí a intrik. Dále už méně uctívaní staří bohové jako jsou Wyrassil, bohyně země, přírody a obnovy. Gundrol bůh války a rozmaru a Naro bůh větru a moře.

Ekonomika Editovat